Bảng tính lãi suất trả góp

Các bảng tính số tiền trả góp dưới đây áp dụng tùy vào từng nhóm khách hàng khác nhau có mức lãi suất khác nhau.

1. Đối với nhóm khách hàng thông thường có 2 mức lãi suất là:

  • 1.83%/tháng đối với khách hàng trả trước từ 10%
  • 1.73%/tháng đối với khách hàng trả trước từ 40%
  • Phí duyệt hồ sơ cho nhóm khách hàng này là 400.000đ/hồ sơ

2. Đối với nhóm khách hàng là thành viên, sinh viên, giáo viên, công nhân viên chức có mức lãi suất là 1.53%/tháng và phí duyệt hồ sơ là 300.000đ

Bảng lãi suất này là do công ty ACS đưa ra.

Dựa vào các bảng tính dưới đây, bạn nhập vào số tiền sản phẩm, thời gian vay, khoản trả trước là các bạn có thể tính đươc số tiền phải trả hằng tháng và mức chênh lệch sau khi thanh toán.